(feature)
BLIGHT NEIGHBOR be a retrieval PAu001921598 1995 
(feature)
CADAVER be a retrieval PAu001989752 1996 
(feature)
UN CUCHILLO EN EL CORAZONE be a retrieval PAu002130342 1996 
(feature)
FETCH will be a retrieval PAu002093489 1996 
(teleplay)
DEVIL'S WORKSHOP will be a retrieval PAu002152986 1997 
(feature)
UPSHOT will be a retrieval PAu002179560 1997
(novel)
Wormhole @ 120 thou will be a retrieval TXu001117786 2003
(novel)
Field of Blood @ 120 thou will be a retrieval TXu001170993 2004